Polityka Prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Firma F.H.U. Anna Pietrzak z siedzibą w 21-040 Świdnik, ul. Budowlana 4-6 jest administratorem danych osobowych, które zbieramy przy przyjmowaniu rezerwacji, wypełnianiu formularza kontaktowego oraz przy wystawianiu faktur. Gromadzimy dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo NIP, REGON, adres siedziby i numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

F.H.U. Anna Pietrzak zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez F.H.U. Anna Pietrzak i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i F.H.U. Anna Pietrzak.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Macie Państwo prawo do:

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

PLIKI COOKIES